re-integratie

Indien uw werknemer op basis van zijn of haar belastbaarheid niet meer in staat is het eigen werk uit te voeren en u ook geen andere mogelijkheden heeft is een re-integratietraject aan de orde.

Bij aanvang van een re-integratietraject gaan wij allereerst van start met een gedegen intake. Op basis hiervan ontstaat er een goed beeld van de situatie en van de mogelijkheden van de medewerker. In overleg met u en uw medewerker stellen wij een duidelijk plan van aanpak op. Tijdens het traject komen de volgende vragen aan de orde:

Wie ben ik, Wat wil ik en wat kan ik.

Middels coaching, begeleiding en verschillende instrumenten begeleiden wij uw medewerker zo optimaal mogelijk. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van uw medewerker en stel gezamenlijk haalbare doelen. Hierbij denken wij in mogelijkheden en achten de eigen verantwoordelijkheid van groot belang.

Wij leren uw medewerker vaardigheden om optimaal de arbeidsmarkt te kunnen benaderen.

Gedurende het traject houden wij u zoveel mogelijk op de hoogte middels rapportages maar tussendoor ook via de mail of telefonisch. Onze ervaring is dat een goede communicatie tussen u, uw werknemer een succesfactor is voor het slagen van het traject.

De trajectduur wordt in overleg vastgesteld maar duurt meestal maximaal 9 maanden.