coaching

Coachen houdt in dat wij gezamenlijk haalbare (werk gerelateerde) doelen vaststellen en de medewerker helpen deze verder te ontwikkelen. Als coach helpen wij de ander leren. Dit doen wij door te inspireren en te ondersteunen. Hierdoor zijn wij in staat het zelf reflecterende en zelfsturende vermogen van de gecoachte optimaal te stimuleren.

Het doel van coachen:

  • Vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Wanneer een medewerker zichzelf beter leert kennen en weet wat zijn zwakke en sterke punten zijn, kan hij zelfbewust(er) zijn werkzaamheden verrichten.
  • Aanleren of aanscherpen van vaardigheden, bijvoorbeeld delegeren van taken, voeren van slechtnieuwsgesprekken of geven van presentaties.
  • Structuur brengen in (nieuwe) verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld het wegwijs raken in een nieuwe functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden: waar begin je? hoe stel je prioriteiten?
  • Wanneer iemand behoefte heeft aan een klankbord, omdat hij een solistische functie heeft of zich op 'eenzame hoogte' bevindt.