loonwaardemeting

Informatie voor Werkgevers

Uw medewerker functioneert niet optimaal, maar u vindt het lastig om de inbreng exact te bepalen. Uw medewerker is ziek, maar de probleemanalyse van de bedrijfsarts biedt onvoldoende handvatten voor re-integratie. Uw medewerker is niet volledig hersteld en u wilt de loonschade onafhankelijk en objectief in kaart brengen. Middels de inzet van de methodiek Dariuz kan ik voor u objectief de loonwaarde vaststellen.

Informatie voor Gemeenten

Met de komst van de Participatiewet is het belangrijk om de loonwaarde van uw cliënt vast te stellen. Hiermee onderbouwt u op een correcte en objectieve wijze de loonkostensubsidie. Daarbij krijgt u hiermee een goed beeld van de ontwikkelmogelijkheden van uw cliënt. En kunt u optimaal invulling geven aan het begeleidingstraject. Middels de inzet van de methodiek Dariuz kan ik voor u op een objectieve en bruikbare manier de loonwaarde vaststellen.

Deze methodiek is als enige getest en gevalideerd door TNO.