arbeidskundig advies

Zodra u werknemer ziek wordt ontstaan er voor u en uw werknemer vaak veel vragen en onduidelijkheden. Ik kan u helpen deze onduidelijkheden weg te nemen. Door een korte interventie of het bespreken van een casus ben ik in staat om u op adequate wijze verder te helpen. Vragen die tijdens verzuim aan de orde kunnen zijn

  • Doe ik voldoende aan re-integratie?
  • Houd ik mij aan de wettelijke eisen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter?
  • Mag mijn werknemer arbeid therapeutisch werk verrichten en voor hoelang?
  • Heb ik het dossier goed op orde?